Вівторок, 28 листопада 2017 09:23

Інформація для мешканців м. Узин

КП «ВУ ЖКГ - 1» (місцезнаходження: Київська обл., Білоцерківський р-н, м. Узин, вул. Лесі Українки, 20А)  складено пакет документів для розгляду в Департаменті екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

КП "ВУ ЖКГ - 1" спеціалізується на теплопостачанні пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Виробнича потужність підприємства складає 6 МВт/рік теплової енергії.

До складу підприємства входить  котельня по вул. Михайла Грушевського.

В котельні встановлено котли типу ДКВР 6.5/13 (3 од.). Паливо – природний газ. Під час роботи котлів утворюються та викидаються в атмосферне повітря забруднюючі речовини - оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2] , оксид вуглецю, азоту (1) оксид [N2O], вуглецю діоксид, метан, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть). Димова труба котельні являється організованим джерелом викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Для власних потреб у відокремленому слюсарному відділенні котельні облаштовано пост електродугового зварювання металу, використовуються електроди марки АНО-4. Пост електродугового зварювання металу обладнано системою місцевої витяжної вентиляції - організоване джерело викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Під час роботи установки електродугового зварювання металу утворюються та викидаються в атмосферне повітря забруднюючі речовини - залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану).

Загально на підприємстві нараховується дві одиниці стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 2530,480383 т/рік.

Код

забр.

речовини

Найменування забруднюючої речовини

Обсяг викидів

(т\рік)

2

3

4

06000
337

Оксид вуглецю

0,711

07000
11812

Вуглецю діоксид

2528,29

12000
410

Метан

0,033

01003
123

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

0,0017

01007
183

Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)

3E-6

01104
143

Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)

0,00018

04001
301

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту

 [NO + NO2])

1,4412

04002
11815

Азоту(1) оксид (N2O)

0,0033

        Рівень забруднення приземного шару атмосфери на межі санітарно-захисної зони не перевищує нормативних значень граничнодопустимих концентрацій ( ГДК) забруднюючих речовин і є допустимим та безпечним для здоров»я людей.

      Відгуки на інформацію просимо направляти до Білоцерківської державної  районної  адміністрації за адресою: 09117, Київська обл., м.Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 2,  тел./факс (04563) 52622

Фоторепортажі


Art-Neonov