Офіційний сайт Узинської міської ради та її виконавчих органів

Офіційний сайт Узинської міської ради та її виконавчих органів

Сердечно  вітаю  жителів  міста  з  одним  із  найважливіших  національних  свят  України  —  Днем  Соборності України!

22 січня 1919 року відбулася особлива і знаменна для нашої держави подія, яка стала яскравим виявом споконвічного прагнення українського народу до самоствердження та національного єднання.

Сьогодні український народ відзначає річницю підписання Акту злуки між представниками Української Народної Республіки  та  Західно-Української  Народної  Республіки,  який увійшов в історію як свято національної єдності.

Свобода і Соборність – це творення добра для себе і для людей, шанування своєї мови, звичаїв, традицій, символіки, збереження своєї землі, її природи й краси. Лише в цій єдності ми зможемо досягти величної мети – побудови економічно й духовно багатої, вільної й демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки.

Тому ми й надалі повинні докладати максимум зусиль для того, щоб мати достойне майбутнє, своїми добрими справами возвеличувати і зміцнювати нашу державу.

Взаємна повага і підтримка, спільність в помислах і діях – це найміцніша гарантія успіху держави, благополуччя і добробуту кожного з нас.

Нехай в кожній оселі запанує мир, щастя, добробут. Хай розум, воля і любов до рідного міста, до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети — процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України.

З глибокою повагою, міський голова Олександр Охріменко

Відповідно до Закону України «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2017 РІК»

Мінімальна заробітна плата у 2017 році:

- у місячному розмірі: з 1 січня – 3200,00 грн.;

- у погодинному розмірі: з 1 січня – 19,34 грн.

Зазначаємо, що статтею 265 Кодексу законів про працю України (із змінами, внесеними Законом Ук­ра­їни «Про внесення змін до деяких зако­но­дав­чих актів України» від 06.12.2016 №1774-VIII) пе­ред­бачена відповідальність посадових осіб органів державної влади та органів місцевого са­моврядування, підприємств, установ та організацій, винних у по­ру­ше­нні законодавства про працю, а саме в разі:

-           фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного вико­нання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (ви­на­городи) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове дер­жавне со­ці­альне страхування та податків;

-           недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;

-           недопущення представників контролюючих органів до проведення перевірки з пи­тань додержання законодавства про пра­­­цю, створення перешкод у її проведенні;

За ці та інші порушення передбачені штрафи від 3-кратного розміру до 100-­крат­ного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої за­ко­ном на мо­мент ви­явлення по­ру­шення.

Зі збільшенням розміру мінімальної зарплати зростає мінімальний розмір єдиного внес­­ку на загальнообов’язкове дер­­жав­­не соціальне страхування який роз­раховується як добуток мінімальної за­­ро­біт­ної плати та ставки ЄСВ: 3200,00 грн.Í22% = 704,00 грн.

Це важливо знати в першу чергу фізичним особам - підприємцям, які сплачують ЄСВ за самих себе і, як правило, у мінімальному розмірі.

Вкотре наголошуємо страхувальникам, що у випадках, коли ваші застраховані особи одер­­жу­ва­тимуть заробітну плату меншу, ніж 3200,00 грн., вони не зможуть в повному обсязі зарахувати пе­ріоди роботи до страхового стажу. Ува­­гу застрахованих осіб звер­та­є­мо на те, що страхувальник, який виплачує вам заробітну плату «в конверті», пору­шує ва­ші права на належне пенсійне забезпечення.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб становить:

- з 01.01.2017 – 1600 грн.;

- з 01.05.2017 – 1684 грн.;

- з 01.12.2017 – 1762 грн.

Від­по­відно, максимальна величина бази нара­ху­вання єди­­ного соціаль­но­го внес­ку (двад­цять п'я­ть розмірів прожиткового міні­муму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку на­ра­хо­вується єдиний внесок) дорівню­є:

- з 01.01.2017 – 40000 грн. (1600 грн. х 25);

- з 01.05.2017 – 42100 грн. (1684 грн. х 25);

- з 01.12.2017 – 44050 грн. (1762 грн. х 25).

Управління Пенсійного фонду України у Білоцерківському районі Київської області

адреса: вул. Ярослава Мудрого, 2, м. Біла Церква, Київська область, 09117, тел.: 5-55-04,5-30-04 

Відповідно до Закону України «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2017 РІК»

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили пра­це­здат­ність, становитиме:

- з 01.01.2017 – 1247 грн.,

- з 01.05.2017 – 1312 грн.,

- з 01.12.2017 - 1373 грн.

ВІДПОВІДНО ПО ВИЗНАЧЕНИХ ПЕРІОДАХ ДО ВКАЗАНОГО РІВ­НЯ ЗРОСТАТИМЕ МІ­НІ­­МАЛЬ­НА ПЕН­СІЯ.

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на мі­сяць ста­но­вить:

- з 01.01.2017 – 1544 грн.,

- з 01.05.2017 - 1624 грн.,

- з 01.12.2017 - 1700 грн.

ВІДПОВІДНО ЗРОСТАТИМЕ НАДБАВКА В РОЗМІРІ 10% ЗА­ЗНА­ЧЕ­НО­ГО МІНІ­МУМУ, ВСТАНОВЛЕНА ВІД­ПО­ВІД­НО ДО ЗАКО­НУ УКРАЇ­НИ «ПРО ДОНОРСТВО КРО­ВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ»

Прожитковий мінімум для працездатних осіб становить:

- з 01.01.2017 – 1600 грн.,

- з 01.05.2017 – 1684 грн.,

- з 01.12.2017 – 1762 грн.

ВІД­ПО­ВІДНО, МАКСИМАЛЬНА ВЕЛИЧИНА БАЗИ НАРА­ХУ­ВАННЯ ЄДИ­­НОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕС­КУ (двад­цять п'я­ть розмірів прожиткового міні­муму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку на­ра­хо­вується єдиний внесок) ДОРІВНЮВАТИМЕ:

- з 01.01.2017 – 40000 грн. (1600 грн. х 25),

- з 01.05.2017 – 42100 грн. (1684 грн. х 25),

- з 01.12.2017 – 44050 грн. (1762 грн. х 25).

Мінімальна заробітна плата у 2017 році:

- у місячному розмірі: з 1 січня – 3200,00 грн.;

- у погодинному розмірі: з 1 січня – 19,34 грн.

Окремо, ПЕНСІЯ ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ виплачувати­меть­­ся у розмірі 85%, але не менше 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили пра­­це­здат­ність:

- з 01.01.2017 – 1870,50 грн. (1247 грн. х 150%),

- з 01.05.2017 – 1968,00 грн. (1312 грн. х 150%),

- з 01.12.2017 – 2059,50 грн. (1373 грн. х 150%).

Управління Пенсійного фонду України у Білоцерківському районі Київської області

адреса: вул. Ярослава Мудрого, 2, м. Біла Церква, Київська область, 09117, тел.: 5-55-04,5-30-04 

Хрещення - завершення новорічно-різдвяних гулянь, але не в цьому важливість свята. Богоявлення за період християнства придбало величезне значення для людей, що живуть або прагнуть жити повним духовним життям, і стало сакральним символом очищення для більшості.

Це одне з найстаріших свят християн. У цей день християни згадують хрещення Ісуса Христа в річці Йордан, з якого почалося його служіння людству. Слово "хрещу" дослівно в перекладі з грецької означає "занурюю у воду". Хрестив Христа пророк Іоанн, який впізнав у ньому Спасителя, очікуваного єврейським народом.

За переказами, коли Ісус вийшов з води, на нього у вигляді голуба зійшов Святий Дух, а голос з небес свідчив про нього як про сина Божого. Звідси і друга назва свята - Богоявлення, оскільки, переконані віруючі, саме так людям з'явився Бог у трьох особах: Отця, який говорив з небес, сина-Христа і Святого Духа у вигляді голуба.

Перші згадки про свято відносяться до початку III століття, щоправда, тоді воно відзначалося разом з Різдвом, і розділили урочистості лише до кінця IV століття. У перші століття в свято Богоявлення християнська громада поповнювалася новими членами, які приймали хрещення в цей день.

Передує святу водохресний Святвечір, коли віруючі постом і молитвою готують себе до майбутнього торжества. Велике освячення води звершується в саме свято і напередодні в храмах та на водоймах.

Хрещенською водою кроплять житло, причому, зі слів віруючих, освячена вода може зберігатися роками, залишаючись свіжою.

Не без того, що до церковного свята домішалося безліч народних прикмет і повір'їв, які, до речі, мають властивість збуватися. Не обійшлося і без магії.

Богоявлення виявилося святом з дещо ліберальним ухилом, що дозволяє ворожіння. Але ось що не можна робити на Водохреща, 19 січня, так це лаятися і тримати злість. Власне, подібні дії карані в будь-який день, але на Водохреща - особливо.

Гадати - тільки в Святвечір. Одруження, матеріальне становище, здоров'я і благополуччя близьких - знайомий набір питань, вирішення яких залишається актуальним протягом століть, а відповідь хочеться знати заздалегідь, і щоб вона обов'язково була позитивною. Дізнатися свою долю можна, але не в саме Богоявлення, а напередодні ввечері, до 00:00 включно. Далі - табу і хто не встиг довідатися своє майбутнє, той запізнився. Ворожіння доведеться відкласти на цілий рік.

Основні прикмети на Водохреща, 19 січня (що можна робити і що не можна) ще сто п'ятдесят років тому були програмою дій, яку брали на озброєння всі - від малого до великого. Зараз у них вірять не так масово і сприймають, скоріше, як розвагу, але все частіше помічають, що прогнози, складені на основі пухнастості снігопаду, ясності зірок, сторони вітру, не позбавлені логіки.

Отже, про що твердять прикмети на Водохреща, 19 січня?

Категорично заборонено вступати в дискусії агресивного плану, тримаючи в руках святу воду - вона може втратити свою силу.

Не можна також скупитися і набирати водохресної води занадто багато.

19 січня і після Хрещення не варто гадати.

Два дні після Богоявлення не перуть в домашніх умовах і два тижні - в ополонці.

Але зате вітається занурення в ополонку. Особливо воно корисне тим, хто наважився поворожити напередодні - вода змиє цей гріх.

Можна кропити будинок святою водою.

Господині перед Водохрещем дозволено особисто накреслити маленькі хрестики над вікнами і вхідними дверима - це вбереже будинок від бід.

Якщо на Водохреща у вікно постукає птах - помоліться за померлих родичів, це їх душі просять у живих допомоги та богоугодних справ.

Не можна годувати курей. Дивна, на перший погляд, водохресна заборона. Здавалося б, така жорстокість до живих істот неприйнятна. Але дбайливі сільські жителі, у яких на рахунку не тільки кожна несучка, а й кожен паросток на городі влітку, відносяться до заборони з усією серйозністю. При чому ж бідна птиця, вимушена страждати в світле свято? Невідомо, звідки пішла така прикмета, але кажуть, що якщо саме в Богоявлення НЕ погодувати курей, влітку вони не будуть розгрібати грядки і псувати розсаду.

У день великого християнського свята всі види фізичної праці - під забороною. А час, що звільнився від повсякденної стомлюючого праці, можна провести приємно і з користю - відвідати службу в храмі, піти в гості.

джерело:

https://pogliad.ua

http://tyachivnews.in.ua

 

 

75 років тому розпочалося примусове вивезення населення України в Німеччину. Із часів використання рабської праці примусові роботи в Німеччині під час Другої світової війни були наймасовішим застосуванням праці іноземців в економіці окремої держави. За приблизними підрахунками, 1,7 - 2,4 млн українців були вивезені у Німеччину.

Перебуваючи на роботах у Третьому райху, "остарбайтери" виснажливо працювали, голодували, помирали від інфекційних хвороб і виснаження. Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі у 1946 році визнав примусову працю іноземців, яку використовували в нацистській Німеччині, злочином проти людяності та порушенням норм міжнародного права.

Джерело: http://www.kmu.gov.ua

 

13 січня 2017 року голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган представив громаді Білоцерківського району нового голову районної державної адміністрації. В присутності керівництва районної ради, голів місцевих рад, депутатського корпусу, начальників установ, підприємств, організацій, структурних підрозділів райдержадміністрації керівник апарату адміністрації Ольга Кучер зачитала розпорядження Президента України. Відповідно до документа головою Білоцерківської районної державної адміністрації з 13 січня 2017 року призначено Геннадія Васильовича Джегура.

Олександр Горган висловив впевненість у тому, що діяльність нового керівника району позитивно впливатиме на життя Білоцерківщини. Він привітав Геннадія Джегура із призначенням та передав йому посвідчення та відповідне розпорядження Президента України.

Також Олександр Любомирович висловив слова вдячності першому заступнику голови райдержадміністрації Юрію Савчуку, який з червня 2016 року виконував обов’язки голови адміністрації.

В свою чергу, новопризначений голова Білоцерківської районної державної адміністрації Геннадій Джегур подякував Президенту України, голові Київської облдержадміністрації за високу довіру та запевнив у своїй готовності докладати максимум зусиль задля виконання доручень, які будуть ставитися Президентом України, Урядом та головою Київської облдержадміністрації.

Нагадаємо, що Геннадій Джегур у жовтні 2016 року переміг у конкурсі на заміщення вакантної посади голови Білоцерківської РДА. Після ретельної перевірки, 12 січня 2017 року вийшло Розпорядження Президента України № 3/2017-рп «Про призначення Г. Джегура головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області».

джерело: http://bcrda.kiev.ua

 

 

Щедрий вечір (Маланка, Маланія, Васильєв вечір) — вечір 13 січня напередодні Старого Нового року. Святкування його походить від стародавнього, ймовірно, дохристиянського звичаю. За християнським календарем — це також день преподобної Меланії (Меланки, Маланки, Миланки). Меланка-Вода приходить на Щедрий вечір разом із Василем-Місяцем сповістити господарів про наступні торжества та справити гостини, які в народі так і називають — гостини Меланки. У народній традиції обидва свята об'єдналися в Щедрий вечір, або свято Меланки.

МІФ ПРО МЕЛАНКУ

За міфом, окрім сина, у всеєдиного Лада, вірного побратима бога Місяця, була ще донька, яку всі називали Миланкою, бо вона була така мила й чарівна.

Одного разу коли князь-Місяць був на полюванні, лютий змій викрав із срібного терема Миланку й запроторив у підземне царство. Визволив її славний богатир Безпальчик-Васильчик і з нею одружився. Ось чому на Щедрий Вечір ще святкують Василя, у жертву приносять свиню, яка вважається місячною твариною, а Васильчик став покровителем цих тварин. Тому, за народними звичаями, на Меланку готували свинячі нутрощі, по них ворожили, який буде врожай, а з свинячих ніжок варили «дриглю» (холодець), щоб у людей не боліли ноги. Вшановували Меланку-Миланку за якомога багатшими столами, бо то є продовження Щедрого Вечора з усіма його добрими богами і душами предків. 

СВЯТКУВАННЯ 

Зранку 13 січня починають готувати другу обрядову кутю — щедру. На відміну від багатої, її можна заправляти маслом. Як і на багатий вечір, кутю також ставлять на покуті. Крім того, господині печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром, щоб обдаровувати щедрувальників та посівальників.

Звечора і до півночі щедрувальники обходять оселі. За давньою традицією, новорічні обходи маланкарів, як і різдвяних колядників, відбуваються після заходу Сонця, тобто тоді, коли володарює усяка нечиста сила. Дівчата-підлітка поодинці чи гуртом оббігають сусідів, щоб защедрувати.

На Меланки ходять також і парубоцькі гурти. Вони називаються «водити Меланку». Хлопці в масках висловлюють добрі побажання, веселять піснями, танцями, жартівливими сценками. Один з них, зазвичай, перевдягнений в жіноче вбрання і його називають Меланкою.

За давнім звичаєм перебрані, закінчивши ритуальний обхід, вранці йшли на роздоріжжя палити «Діда», або «Дідуха», — снопи, соломи, що стояли на покуті від Святого вечора до Нового року, потім стрибали через багаття. Це мало очистити від спілкування з нечистою силою.

А наступного дня, коли починає світати, йдуть посівати зерном. Зерно беруть у рукавицю або в торбину. Спочатку йдуть до хрещених батьків та інших родичів і близьких. Зайшовши до хати, посівальник сіє зерном і вітає всіх з Новим роком:

 Сію, вію, посіваю, з Новим роком поздоровляю!

 На щастя, на здоров'я та на Новий рік,
 Щоб уродило краще, ніж торік, -
 Жито, пшениця і всяка пашниця,
 Коноплі під стелю на велику куделю.
 Будьте здорові з Новим роком та з Василем!
 Дай, Боже!

 Перший посівальник на Новий рік приносить до хати щастя. За народним віруванням, дівчата щастя не приносять — тільки хлопці, а тому посівати дівчатам не годиться.

ВІРУВАННЯ ТА ВОРОЖІННЯ

З щедрою кутею пов'язано багато побутових обрядів. Так, щоб залагодити якийсь конфлікт, сусіди йшли один до одного миритися, аби «Новий рік зустріти в мирі і злагоді». Хлопці, котрі перед цим «отримали гарбуза», вдруге засилали сватів з надією на згоду.

Ввечері цього дня дівчата ворожать.

За давнім звичаєм, коли дівчата починали ворожити, парубки викрадали в них вдома ворота або хвіртки, хоч би як не стерегли господарі. Щоб повернути втрату, батько дівчини мусив ставити могорич.

В різних районах України існують свої форми ворожіння. Ось де-які з них:

  • виходять на вулицю, і яка тварина зустрінеться першою — таким і буде суджений: якщо пес, то лихим а життя собачим, вівця — тихим і сумирним тощо;
  • біля воріт насипають три купки зерна, а вранці перевіряють: якщо нечіпане, то сімейне життя буде щасливим, і навпаки;
  • кладуть під подушку гребінця і, лягаючи спати, промовляють:"Суджений-ряджений, розчеши мені голову!". Хто присниться, з тим і випаде одружитись;
  • або перед сном кладуть в тарілку з водою кілька цурпалків з віника, приказуючи: «Суджений-ряджений перевези через місток». Якщо вранці цурпалка пристала до вінця, то дівчина побереться з тим, хто їй наснився. 

ПРИКМЕТИ 

Окрім ворожіння, в ніч на Старий Новий рік люди намагалися завбачувати прикмети. Ось де-які з них:

  • якщо ніч проти Нового року тиха і ясна, буде щасливий рік не тільки для людей, а й для худоби;
  • якщо сонце високо зійде, увесь рік буде щасливим, а особливо добрим буде врожай садовини;
  • якщо іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на зернові та гарний медозбір;
  • якщо падає м'який сніг, — на врожай, а коли тепло, то літо буде дощовим;
  • який перший день у Новому році, то й рік буде такий;
  • якщо на Меланії відлига, то чекали теплого літа
ДЖЕРЕЛО https://uk.wikipedia.org

В зв’язку з ремонтними роботами на ТП-339 буде перерва в подачі ел.енергії  м.Узин :

10.01.2017 року з 8.00 до 17.00 години : вул. Поповича, будинки 11-69, також буде знеструмлений кінотеатр «Зоря»,

В зв’язку з ремонтними роботами на ТП-428   буде перерва в подачі ел.енергії  м.Узин:

11.01.2017 року з 8.00 до 17.00 години : вул. Симиренка, будинки  1-52, також буде знеструмлений Дитячий садок «Сонечко» , Котельня та Водокачка.

Диспетчер Білоцерківського РП (район) тел. 22-40

 

Свято Різдва чекають з нетерпінням і дорослі, і малі. Воно приносить чимало радощів, веселощів та солодощів. Свято тішить своїм затишком, спокоєм та надіями на краще майбутнє. Та чи знаємо ми як його святкувати?

В Україні переддень Різдва 6 січня називають Святий вечір або Коляда. Цього дня дотримуються суворого посту, а вже після появи на небі першої зірки, яка символізує різдвяну зірку, що сповістила волхвам про народження немовляти Христа, розпочинають святкову різдвяну вечерю – з куті. Вона красується на столі серед ще 11 страв. Адже всі знають про те, що до Святої Вечері потрібно приготувати 12 страв. Кутя – окраса. Це – перша страва, яку їдять. Потім всі інші.

У різних регіонах її готують то рідкою, то густою. Незмінними є горіхи (цілі або подрібнені), мед, мак, родзинки. Взагалі, кожна господиня може нафантазувати все, що забажає. Головна умова, щоб було смачно. Ці 12 страв – 12 місяців року. Звичайно, перша ложка куті дістається господарю дому.

Як відомо, на Святий Вечір прийнято збиратися родиною, не ходити в гості, бажано не запізнюватися на вечерю. Прикмета говорить, якщо запізнитися на Святу Вечерю, то потім цілий рік запізнюватися будеш.

Що ще ми знаємо про традиції святкування Різдва? Взагалі, з Різдвом пов’язано багато народних прикмет. Якщо в перші три дні свята з’являється іній на деревах – буде добрий урожай хліба. Будуть гарні трави та хліб, якщо глибокий сніг. Якщо вночі багато зірок, це до гарного урожаю ягід. Весна буде холодною, якщо цей день теплий.

Символ цього свята – зелена ялинка. Зірка, яка зазвичай красується на верхівці дерева, − символ Віфлеємської зірки, що яскраво освічувала шлях волхвам до Ісуса Христа. Різнобарвні кульки, маленькі ангели, гірлянди, маленькі пастухи із свічками та ліхтариками нагадують свічки та ліхтарі, що світили у цю святу ніч Віфлеємським пастирям. І зараз ці вогні горять у кожному будинку.

Щоб свято було ще радіснішим та веселішим, родичі один одному кладуть подарунки під ялинку. Дітям вішають солодощі на ялинкові ялинки.

У часи Київської Русі сільські хати до Різдва покривали свіжим сіном, соломою ж стіл, зверху стелили скатертину та ставили страви. Це нагадує те, що Ісус народився не в хоромах, а у хліву, його поклали у ясла на солому.

В цей день прийнято ввечері ходити з Віфлеємською  зіркою із позолоченого паперу, прикрашеною ліхтариком. З нею ходили по селу та співали різдвяні пісні. Це називається колядуванням. Колядувати можуть діти, дорослі парубки та дівчата. У різних регіонах колядують не в однаковий час: де вже на Святий Вечір, десь − першого дня на Різдва, десь – на другий день після свят.

Мабуть, найвідомішою колядкою для українців є пісня "Добрий вечір тобі!"

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

А перший же празник: Рождество Христове, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

 А другий же празник: Святого Василя, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

 А третій же празник: Святе Водохреща, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Хлопці та дівчата ходили колядувати окремо: хлопці з дзвоником та «зіркою», дівчата мали із собою ліхтар у вигляді місяця чи зірки, адже ходили колядувати ввечері, в хату не заходили, колядували на дворі. Хлопці ж співали під образами, сідали до столу, але ненадовго: вклонялися господарям та гостям і вирушали далі.

У цей день також прийнято миритися з тими, з ким були у сварці, пробачати будь-які образи, щоб відчути всю радість та чарівність не тільки свята, а й життя.

Веселих свят!

 

https://uainfo.org/blognews/468911-tradicyi-svyatkuvannya-rzdva-v-ukrayin.html

 

Друга світова війна сьогодні вже історія, а для молодих майже легенда, відома з книг і фільмів, розповідей старших. Але скільки б часу не минуло не згасне слава воїнів, які у героїчному протистоянні врятували людство від коричневої гуми - фашизму.

Щорічно в Узині мешканці міста відзначають день визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

Сьогодні, 6 січня 2017 року, в парку Слави відбувся мітинг з нагоди визволення міста Узин від німецько-фашистських загарбників та покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату.

На зібранні були присутні заступник Узинського міського голови Комаріст Л.М., голова Узинської ради організації ветеранів війни і праці Голоденко В.Ф., члени організації ветеранів міста, ветерани Другої світової війни, учасники війни, учасники героїчного тилу та жителі міста, які народилися в повоєнний час.

Присутні вшановували пам`ять полеглих хвилиною мовчання. Учасники мітингу поклали квіти до пам’ятника Невідомому Солдату та до могил полеглих воїнів.

Фоторепортажі


Art-Neonov